Các hình thức sử dụng gói dịch vụ

GÓI GIỚI HẠN CỐ ĐỊNH

LIMIT

VNĐ

1 Tháng

GÓI KHÔNG GIỚI HẠN

FLEXIBLE

1GB
  • Chỉ thanh toán tiền đúng với dung lượng sử dụng hàng tháng

2.500 VNĐ

1 Tháng

Cách tính tiền khi tôi sử dụng dịch vụ như thế nào?

Với gói LIMIT quý khách sẽ thanh toán đúng với dung lượng lưu trữ đã đăng ký vào mỗi cuối tháng.

Với gói FLEXIBLE quý khách sẽ phải thanh toán với dung lượng sử dụng lớn nhất trong tháng. Hàng ngày hệ thống sẽ lưu lại tất cả thời gian sử dụng dung lượng của quý khách.

Tôi có cần phải nạp tiền trước khi sử dụng dịch vụ?

Có, quý khách cần phải có số dư tài khoản để hệ thống tự động trừ tiền vào mỗi cuối tháng cho quý khách.

Gói LIMITFLEXIBLE khác nhau như thế nào?

...

Tôi có thể dùng thử dịch vụ không? Làm sao để tôi dùng thử dịch vụ?

Có, khi đăng ký dịch vụ hệ thống sẽ tự động gửi gift code để quý khách có thể dùng thử dịch vụ với không gian lưu trữ lên tới 10 GB.

Làm thế nào để tôi có thể được hoàn lại tiền?

Không, chúng tôi đã cung cấp 10 GB dùng thử khi đăng ký dịch vụ, quý khách nên cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.