Lưu trữ lớn kết nối nhanh
S3 STORAGE

Dùng tốt nhất cho

Tạo tài khoản
Lưu trữ từ 10GB đến 10.000.000GB

Sử dụng S3 API thông dụng

Các ưu điểm vượt trội

S3 STORAGE Lưu trữ lớn kết nối nhanh

Đăng ký dùng ngay trong 5 phút