Dịch vụ lưu trữ dữ liệu lớn
S3 STORAGE

Dùng tốt nhất cho

Tạo tài khoản
Lưu trữ từ 10GB đến 10.000.000GB

Sử dụng S3 API thông dụng

Thích hợp dùng chung với VIETNAM CDN

Các tính năng hữu ích

Đảm bảo an toàn dữ liệu

Khả năng mở rộng không hạn chế

Tăng giảm dung lượng bất kỳ lúc nào

Công nghệ Block Storage

Lưu trữ tại Việt Nam

Đăng ký dùng ngay trong 5 phút